Tjänster

Vi hjälper er med bland annat:

  • Löpande bokföring
  • Bokslut, årsredovisningar
  • Deklarationer
  • Generationsskiften
  • Bouppteckningar
  • Bolagsbildningar
  • Administrativa tjänster ute hos kund

Erska redovisningstjänst AB  |  Trädgårdsgatan 4  |  447 71 SOLLEBRUNN  |  0322-64 90 50